Concursul Judeţean „Ion Ţuculescu”

   Concursul Judeţean “Ion Ţuculescu” este un concurs interșcolar interdisciplinar cu tradiţie care va ajunge în acest an şcolar la ediţia a XIV-a.
   Este concursul revistei “Matic-Magic” și se va finaliza la sfârşitul lunii mai 2018, respectiv pe 24 mai 2018, în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Şcolii Gimnaziale “Ion Ţuculescu”.
   Acest concurs constã în douã etape:
   - Etapa 1 pentru care elevii trebuie sã rezolve problemele propuse din revistã. Comisia de evaluare a rezolvărilor problemelor de către elevii participanți, comisie constituită la nivelul fiecărei școli va stabili echipa participantă la etapa 2 a Concursului Judeţean de Matematică Informatică “Ion Ţuculescu”
   - Etapa 2 constã într-o probã de concurs.
   Condiţii de participare
   Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII, din judeţul Dolj. De menţionat că fiecare şcoală poate participa cu o singură echipă formată din cinci elevi din clasele V-VIII.

Concursul se află în Calendarul Activităților Educațive Județene la poziția 263

   Desfăşurarea Concursului
   Şcolile participante vor trimite până pe data de 21 mai 2018 tabelele cu elevii - membrii echipelor participante la concurs pe adresa de mail anamaria.golumbeanu@gmail.com
   Echipele vor susţine o probă care cuprinde trei părţi:
   - rezolvarea a trei probleme de matematică aplicată,
   - realizarea unui eseu tehnoredactat după o temă dată,
   - realizarea unei lucrări în "Paint" după o temă dată, folosind transformări geometrice (simetria, translaţia, rotaţia)
   Revista este publicatã pe www. didactic.ro Participarea la acest concurs nu este condiţionatã de achiziţionarea acestei reviste
   Program de desfăşurare:
   12:00-14:00-proba de concurs
   15:00-17:00 - evaluarea lucrărilor
   Rezultatele la concurs vor fi afișate pe http://comisia-metodica-de-stiinte-sc14-cvdj.blogspot.ro/
   Date de contact :
   Şcoala Gimnazială „Ion Ţuculescu din Craiova,
   str. Bariera Vîlcii, nr. 52, telefon 0251-550324
   Craiova, Dolj

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu