Scientix şi eTwinning

     În cadrul unei întâlniri de lucru a personalului didactic şi didactic auxiliar din şcoala nostră, prof. Golumbeanu Anamaria Corina a prezentat un material informativ despre avantajele şi dezavantajele platformelor educaţionale. Astfel au fost detaliate aspecte privind resursele educaţionale disponibile pe platformele Scientix , http://www.scientix.eu/resources , şi iTeach, http://iteach.ro/ , dar şi modul de utilizare la clasă cu elevii a proiectelor internaţionale eTiwnning, https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm,  şi a lecţiilor tip Moodle de pe subdomeniul şcolii https://scgimiontuculescucraiova.moodle.ro/
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu