COMISIA METODICĂ DE ŞTIINŢE

- D-nul prof. Duţă Gheorghe, profesor de matematică, titular, gr. I, directorul şcolii,
- D-na prof. Golumbeanu Anamaria Corina, profesor de matematică, titular, gr. I, responsabil comisie metodică,
- D-nul prof. Scarlat Toma Titu, profesor de matematică, titular, gr. I,
- D-na prof. Ciocoiu Felicia, profesor de fizică, titular,  gr. I,
- D-na prof. Ciobanu Elena, profesor de chimie, titular, gr. I,
- D-na prof. Niţulescu Elena Mădălina, profesor biologie, suplinitor, gr. definitiv.

Catedra de Ştiinţe dispune de:

- laborator fizică-chimie,
- laborator biologie,
- laborator informatică dodat cu o reţea de 11 calculatoare AeL.
- cabinet matematică.

Activităţi curriculare:

 • elaborarea unor teste de evaluare iniţială, formativă, sumativă, etc..

 • elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale din curriculum la decizia şcolii;

 • organizarea unor concursuri de referate organizate la nivel de şcoală (chimie, fizică, biologie)

 • organizarea de concursuri  pluridisciplinare (matematică-informatică, fizică-chimie-biologie) 

 • organizarea  Olimpiadelor de matematică, chimie, fizică şi biologie

 • pregătirea elevilor pentru examene şi concursuri şcolare în cadrul cercurilor pe obiecte.


 • Activităţi extracurriculare:

  Activităţile extracurriculare s-au desfăşurat fie în cadrul unor parteneriate, fie în cadrul unor proiecte locale, judeţene, naţionale sau internaţionale.
  De amintit:
  - Revista "Matic-Magic", iniţiator prof. Golumbeanu Anamaria
  - The Magic Sky, iniţiator prof. Golumbeanu Anamaria
  - Ziua Plantării de Copaci, iniţiator Golumbeanu Anamaria
  - Concurs Naţional "Ştiinţă, Cultură, Educaţie", iniţiator prof. Ciocoiu Felicia


  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu